Законова гаранция – законовата гаранция представлява задължението на продавача да гарантира съответствието на продадената вещ с предмета на договора за продажба за срок от 2 години и започва да тече от момента на прехвърляне на собствеността върху съответната стока (моментът, в който стоката е доставена на Клиента).

Всички продукти, закупени от kidso.bg, се доставят с надлежно попълнена гаранционна карта и предоставена търговска гаранция от производителя за срок от 2 години. Търговската гаранция започва да тече от получаването на стоката, като същата важи само при спазване на инструкциите за експлоатация на съответната стока.

Преди Потребителят да пристъпи към експлоатация на конкретната стока, следва внимателно да прочете указанията за експлоатация.

В случай на повреда, попадаща в обхвата на гаранционното покритие, Потребителят следва да се свърже с Търговеца посредством посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, като следва да са спазени кумулативно следните гаранционни условия:

- предоставяне на продукта в оригиналната му опаковка, заедно с попълнена в цялост гаранционна карта;

- предоставяне на фактура и/или касова бележка;

- писмено описание на дефекта и обстоятелствата, при които е открит;

- адрес и телефон за обратна връзка.

Търговецът следва да даде отговор на Потребителя в срок от 14 дни относно правото му на гаранционно обслужване. В случай че има право на такова, то срокът за отстраняване на дефектите е 30 дни от предоставяне на повредената стока, съгласно гореописаните условия.

В зависимост от предлаганата стока Търговецът може да предостави на Потребителя търговска гаранция съгласно чл. 39 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на Потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоката.

 

Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

а.         ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

б.         името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

в.         процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

г.          посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

условията на търговската гаранция.

 

Горепосочената информация трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Начин на плащане
maestro
visa
discover
visa-electron
mastercard
dinersclub
Продуктът е добавен към желани продукти
Продуктът вече е добавен в любими