1. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ 

1.1. В случай че бъде открито несъответствие между поръчаната и доставената стока, установено при първоначалния преглед, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. Такова несъответствие може да бъде резултат на някоя от следните причини:

- повреда при транспортиране;

- производствени дефекти;

- явни липси на елементи от стоката;

- изпращане на грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с поръчания размер или цвят.

1.2. В случая по чл. 1.1.,Потребителят може да избира между:

- възстановяване на заплатената сума в пълен или частичен размер, съответстващ на дефекта;

- замяна на стоката с такава, съответстваща на поръчаната;

- безплатно извършване на ремонт, ако дефектът на стоката позволява такъв и стойността на същия не надвишава стойността на поръчаната стока.

1.3. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от 14 дни от установяване на дефекта.

1.4. Рекламацията следва да се предяви посредством приложения формуляр на Сайта. Връщането на стоката при рекламация, с изключение на случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

- запазен добър търговски вид, оригинална опаковка и етикет;

- липса на повреди, причинени от неправилна употреба;

- представяне на документ за направеното плащане при покупката на стоката.

1.5. При връщане на стоката, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Потребителя, освен в случай, че замяната се е наложила по вина на Търговеца. Такава вина е налице в случай на изпращане на стока, при която има несъответствие във външния вид и дефектът не е производствен или настъпил при транспортирането на правилната стока.

Форма за връщане и замяна с ваучер на Спиди 

Форма за връщане и замяна

Продуктът е добавен към желани продукти